Wat is ventileren:


Ventilatie of luchtverversing is het vervangen van de lucht in een ruimte, die om welke reden dan ook vervuild of verontreinigd is door onzuivere lucht. Het vervangen van de lucht kan op een natuurlijke manier of mechanisch gebeuren. Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat en gebeurt door koolzuurgas ,vocht en verontreiniging af te voeren en verse lucht aan te voeren. de luchtverontreiniging kan van verschillende aard zijn. vb: sigarettenrook, bacteriën, schimmelsporen, chemische stoffen, stof en geurstoffen.

Feature-img

Waarom ventileren?


Waarom ventileren?
Lucht is geen constant gegeven. de lucht varieert vaak sterk afhankelijk van de plaats en de tijd van het jaar. Pollen, vervuiling, vocht, tabaksrook, mijten, pesticiden, fungiciden en ozon zijn elementen die de kwaliteit van de lucht nadelig beïnvloeden. De luchtkwaliteit verbeteren is dus de boodschap. dit kan door te ventileren.

Hoe ventileren?


Een raam de hele dag openlaten, kost veel energie. De kamers koelen dan te sterk af. U ventileert het best minimaal en toch gecontroleerd. Verse lucht moet binnenkomen in ‘droge' leefruimten zoals woonkamer, slaapkamers en bureel. Vandaar moet ze langs tussenruimten doorstromen naar ‘natte' ruimten zoals badkamer, keuken, toilet ... waar vocht en vervuilde lucht worden afgevoerd. Luchttoevoer en -afvoer zijn mogelijk op natuurlijke of mechanische wijze : Natuurlijke toevoer gebeurt via roosters in het raam of in de muur. Natuurlijke afvoer kan alleen via verticale ventilatiekokers. Mechanische luchttoevoer of -afvoer werkt met een elektrische ventilator. Afhankelijk van de manier van luchttoevoer en -afvoer, kunt u kiezen uit vier ventilatiesystemen:

 

Systeem A : natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer
Systeem B : mechanische toevoer, natuurlijke afvoer
Systeem C : natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
Systeem D : mechanische toevoer, mechanische afvoer


Feature-img